İnşaatta Elektrik Tesisatı Nasıl Olur?

İnşaat; günümüzde barınma, iş sektörü gibi alanların yapı taşları arasındadır. İnşaat denilince akla tesisat konusu da gelmektedir. Su tesisatı, telefon tesisatı, elektik tesisatı gibi konular da inşaatın olmazsa olmazları arasındadır.

İnşaatta Elektriğin Önemi

İnşaat denilince akla, elektriğin kullanım alanları ve şekilleri gelmektedir. Bir inşaat için olmazsa olmaz konulardan biri hale gelmiş olan elektrik, diğer tesisatlar ile hemen hemen aynı öneme sahip olsa da inşaat firmaları, taşeronlar için önemli bir noktadadır. Elektrik günümüzde hemen her alanda kullanılan bir yardım olarak görülmektedir. Ev içerisinde, iş yerlerinde elektriği kullanmadığımız yer neredeyse yok denilecek kadar az durumdadır. İnşaat için elektrik, en başlıca öneme sahip bir noktada yer almaktadır.

İnşaatta Elektrik Nasıl Olmalı?

Elektrik kullanım yerlerine göre değişkenlik göstermiş olsa da, yine de kalıplaşmış bir düzen içerisinde ilerlemektedir. Kullanılacak malzemeler, yapılan projeler, çekilen elektrik hatları vs. gibi durumlar elektriğin nasıl olması gerektiği konusunda detaylı bilgi vermektedir. Uzmanlar tarafından değerlendirildiği durumlarda elektrik, inşaat içerisinde belirli bir düzen içinde ilerleyen, kablolar ile iletimi sağlanan bir araç haline gelmiş durumdadır.

İnşaatta Elektrik Tesisatında Dikkat Edilmesi Gerekenler

İlgili yönetmeliklere bakıldığında; belirli bir düzen çerçevesinde oluşması gerektiği genel bir kanı haline gelmiştir. Elektrik tesisatı; kullanım alanlarına göre değişkenlik gösterse de inşaat üzerinde yapılan durumlar, değişiklikler halinde ilgili mevzuata uygun hareket edilmediği takdirde çok ciddi yaralanmalar, sonuçlar doğurabilmektedir.

Elektrik Tesisatı Nasıl Olmalıdır?

İlgili mevzuatlar dahilinde hareket etmek, çizilen projeye uygun çalışmak elektrik tesisatının birinci temelidir. Kullanılacak malzemenin kalitesi, kullanım alanlarına uygun seçilecek malzemeler elektrik tesisatını daha uygun bir hale getirmektedir. Çizilen projenin doğru olması, kontrol edilmesi gerekenlerin en başında gelmektedir. Yangın önleminin alınması tesisat için gereklidir.